ОБРАТНО към сайта на адв. ЕМИЛ ПОСТАЛКОВ

 

Регистрации на фирми /АД, ООД, ЕООД, ЕТ и др./

 

      Адвокат Емил Посталков от град Пазарджик Ви предлага правни услуги по регистрация на търговски дружества, търговски представителства и клонове на български и чуждестранни предприятия, както и юридически лица с нестопанска цел.

 

      Предлагам също услуги, като промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове, заличаване на фирми, вливане и сливане на търговски дружества и др. Всяка една от услугите се извършва по електронен път. Това позволява да работя дистанционно с клиенти от цялата страна.

 

Първоначална регистрация на фирма:

 

      При регистрацията на нова фирма трябва да се предвидят редица специфични моменти относно найменованието на дружеството, капитала на дружеството, предмета на дейност, избор на управител,  начин на управление и т.н.

 

      За да подготвя документите за регистрация на Вашата фирма е необходимо да ми дадете информация относно:

 

  1. Името, седалището и адреса на управление с пощенски код и предмета на дейност на дружеството;
  1. Данните на съдружниците/едноличния собственик по лична карта или копия от тях;
  1. Кой ще бъде управител/управители/ на дружеството;
  1. Какъв ще е размера на капитала – минимум 2 лева за ООД и ЕООД;
  1. Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;