ОБРАТНО към сайта на адв. ЕМИЛ ПОСТАЛКОВ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ПО ДАВНОСТ

 

      Все повече хора са затруднени да изплащат своите кредити или да погасяват своите задължения, но трябват да знаят следното:
Съгласно чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК, когато взискателят в продължение на две години не поиска извършване на нови изпълнителни действия, изпълнителното производство подлежи на прекратяване. Без правно значение е дали съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на принудителното изпълнение. Изпълнителният процес съществува само и доколкото чрез него се осъществяват един или повече конкретни изпълнителни способи, а взискателят е длъжен да поддържа висящността му като предприема съответните изпълнителни действия. Перемцията е обусловена от активността на взискателя. В изпълнителният процес, кредиторът може да избере дали да действа /да иска нови изпълнителни способи, защото все още не е удовлетворен/, или да не действа /да не иска нови изпълнителни способи/. Когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години, изпълнителното производство се прекратява на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК по право, без значение дали и кога съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на принудителното изпълнение. Според чл.110 от ЗЗД с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Давността: започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо; прекъсва се с предприемане на действия за принудително изпълнение; спира се, докато трае съдебният процес за вземането. Ако вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е всякога пет години.