ОБРАТНО към сайта на адв. ЕМИЛ ПОСТАЛКОВ

Адвокат Емил Посталков - тел. 0898 323 055

Здравейте!
Вече повече от 20 години предоставям качествени юридически услуги в областта на облигационното, вещното, търговското и административното право.
През дългогодишната си практика съм оказвал правно съдействие както на представители на едрия и средния бизнес, така и на граждани във връзка с проблеми изискващи професионална адвокатска намеса.
Завършил съм юридическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", семестриална специалност „Право”, образователно квалификационна степен „Магистър”.
От 1999 г. до 2002 г. съм юридически редактор на фирма "АПИС".
През 2002 г. съм вписан в Адвокатска колегия град Пазарджик и от тогава осъществявам текущо правно обслужване на фирма "АПИС ЕВРОПА" АД, гр. София

От 2023 г. съм член на дисциплинарния съд към Адвокатската колегия - Пазарджик.

Към настоящия момент лично и посредством партньорската мрежа от високо квалифицирани адвокати можем да гарантираме скоростно и бързо разрешаване на проблеми в сферата на гражданското, търговското, облигационното, трудовото и административното право в градовете София, Пловдив, Пазарджик и Велинград, като разполагаме с възможност за поемане на случаи на територията на цялата страна.