ОБРАТНО към сайта на адв. ЕМИЛ ПОСТАЛКОВ

 

І. Образуване на изпълнително дело

 

В молбата за взискателят може да поиска от съдебния изпълнител, да събере сведения за имуществото на длъжника, като наличие на банкови сметки, собствени недвижими имоти и МПС, получавани трудови възнаграждения и др.

 

По искане на взискателя, съдебният изпълнител прави справки за имуществото на длъжника в НАП, НОИ, КАТ, АВ, общини и банки. За всяка справка се заплаща държавна такса.

 

ІІ. Покана до длъжника за доброволно изпълнение

 

Срокът за доброволно изпълнение на задължението е двуседмичен. При плащане в срок, не се дължи таксата по чл. 53 от Тарифата.

 

ІІІ. Принудително изпълнение

 

При липса на доброволно изпълнение в двуседмичен срок, съдебният изпълнител преминава към принудително изпълнение на задължението по посочения от взискателя начин.

 

Видове изпълнения спрямо длъжника:
-           Запор върху вземания по банкови сметки;
-           Запор върху вземания на длъжника за трудово възнаграждение/пенсия;
-           Запор върху вземания за наеми и др.;
-           Запор, опис и продажба на движими вещи в дома/ седалището на длъжника;
-           Запор върху МПС;
-           Възбрана, опис и публична продан на недвижими имоти.
За тези действия се заплащат държавни такси.