ОБРАТНО към сайта на адв. ЕМИЛ ПОСТАЛКОВ – тел. 0898 323 055

 

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

 

      Адвокат Емил Посталков от град Пазарджик Ви предлага правно съдействие по процедурата за Отказ от наследство.

 

Когато едно лице почине, то оставя след себе си имущество или задължения за своите наследници. От този момент за всеки наследник възниква правото да приеме или да откаже наследството. Законът не се интересува от причините, поради които едно лице се отказва от наследството, което е оставил неговият наследодател. Важно е обаче отказът да се извърши по предвидения в закона ред. В много случаи лицата получават в наследство парично задължение и желаят да направят отказ от това наследство на своя наследодател. За целта Отказа от наследство трябва да бъде заявен пред Райония съд, в района на който е открито наследството.

Какви документи са Ви необходими?

    • Нотариално заверено заявление за Отказ от наследство.
    • Препис-извлечение от акт за смърт;
    • Удостоверение за наследници;
    • Вносна бележка за платена държавна такса.

Таксата е в размер на 25 лева (20 лв. за вписването на декларацията и 5 лв. за издаване на удостоверение) и се заплаща по сметката на районен съд за държавни такси.