Проучване имотното състояние на длъжници; Правни консултации; Квалифицирана помощ при сделки с недвижими имоти; Проучване правния статут на имоти; Участие в преговори за сключване на сделки с недвижими имоти; Изготвяне на нотариални актове и консултации по нотариални производства и др.
Връзка чрез скайп
ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ***** ЕКСПРЕСНА РЕГИСТРЦИЯ НА ФИРМИ ***** ТЕКУЩО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
Всички права запазени 2023 г. ®
АДВОКАТ
Емил Посталков от Адвокатска колегия гр. Пазарджик
☏ Тел. , 0898 323 055

За мен           ТАКСИ                  ПОЩА                ДВ               EurLex            ЗАПИТВАНЕ          Апис Блог                  КОНТАКТИ  
Адвокат Емил Посталков от Пазарджик, предлага:
- текущо правно обслужване;
- защита по бракоразводни дела;
- регистрация на фирми;
- консултации по търговско, данъчно и административно право;
- защита по изпълнителни дела.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ПО ДАВНОСТ
ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО